x
0

Adatvédelem

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.
 

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője Bosits-Horváth Csilla Mónika E.V. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 9700 Szombathely, Kőszegi utca 27-31., nyilvántartási száma: 54645990.
1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 9700 Szombathely, Kőszegi utca 27-31. E-mail cím: info@okosanshop.hu, Telefonszám: 06 30 8449737
1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK LJA
3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja kizárólag üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.
 
4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI
5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Unique IMG Bt. (Székhely: 9932 Viszák, Fő út 56. e-mail: info@ysolutions.hu) cég (tárhelyszolgáltató).

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni


6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az
 info@okosanshop.hu e-mail címen vonhatja vissza.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. De a személyes adatok megadása szükséges feltétele szerződés létrejöttének és teljesítésének. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy megbízott általi teljesítése.

E feltételek 2023.05.01-n lépnek hatályba.

 
x